اخراج رزمندگان زیر ۱۵ سال از جبهه به روایت سردار سلیمانی

روایت تکان‌دهنده سردار سلیمانی از قانون اخراج رزمندگان زیر ۱۵ سال از جبهه.

دسته بندی ویدیو: