پژوهشی پیرامون تدبردر قرآن

مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن: زمینه ها، کلیدها، اصول، شیوه ها، مراحل، نمونه ها/ تالیف ولی الله نقی پورفر.
مشخصات نشر : تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۵۸۴ص.
یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۷۴.
یادداشت : عنوان دیگر: پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن کریم.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۵۷۵] - ۵۸۴؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن کریم.
موضوع : قرآن-- تحقیق
شابک : ۵۸۰۰۰ ریال ۹۶۴-۶۰۶۶-۸۲-۸ : ؛ ۱۰۰۰۰ریال
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵
رده بندی کنگره : BP۶۵/۳/ن ۷پ ۴ ۱۳۸۷
سرشناسه : نقی پور، ولی الله
شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه. انتشارات اسوه
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۱-۱۶۸۱۱
ص: ۱1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیشگفتار؛ مقدمه ؛ فصل اوّل زمینه های تدبر در قرآن ؛ فصل دوّم کلیدهای (شرایط) تدبر در قرآن ؛ فصل سوّم اصول اساسی تدبر در قرآن ؛ فصل چهارم شیوه های تدبر در قرآن و مراحل آن ؛ منابع مورد مطالعه و مورد استناد قرآن

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۲۸۳۸-fa-pajoheshi-piramoon-tadabor-dar-qoran.pdf۴.۴۹ مگابایت