برترین بانو: پژوهشی پیرامون برتری حضرت زهرا (س) بر مریم بنت عمران و عایشه از نگاه اهل سنت

برترین بانو: پژوهشی پیرامون برتری حضرت زهرا (س) بر مریم بنت عمران و عایشه از نگاه اهل سنت
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : برترین بانو: پژوهشی پیرامون برتری حضرت زهرا(س) بر مریم بنت عمران و عایشه از نگاه اهل سنت/محمد شهبازیان.
مشخصات نشر : قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری : ۱۲۸ص.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
یادداشت : چاپ اول.
شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۲۹۷۸۱
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۲-۶۱-۱1
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا
کتابنامه: ص، [۱۲۲]ـ ۱۲۷؛ همچنین به صورت زیرنویس:
۱. فاطمه زهرا علیها السلام، ۸؟ قبل از هجرت ـ ۱۱ق. ـ فضایل. ۲. فاطمه زهرا علیها السلام، ۸؟ قبل از هجرت ـ ۱۱ق. ـ نظر اهل سنت. ۳. فاطمه زهرا علیها السلام، ۸؟ قبل از هجرت ـ ۱۱ق. ـ احادیث. ۴. زنان مقدس ـ اسلام ـ احادیث. الف. بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج). مرکز تخصصی مهدویت. ب. عنوان.
۴ ب ۹ش/۲/ ۲۷ B ۹۷۳/۲۹۷7
۱۳۹۱ ۲۴۴۷۹۶۸8
 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۱۲۴۶۳-fa-bartarin banoo.pdf۱.۰۷ مگابایت